top of page
50 ÅR.jpg
OM HANS-JACOB HANSEN 

Hans-Jacob Hansen ble sivilingeniør i 1967. I perioden 1974-2003 var Hansen daglig leder og majoritetseier av OPAK AS. I perioden 2003 – april 2013 har han arbeidet som prosjektleder, spesialrådgiver med ansvar for egne og medarbeideres oppdrag innenfor: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Byggeledelse, Kontraktsrådgivning, HMS/SHA, Område- og detaljreguleringsplaner og konsekvensutredninger.

Fra 1. mai 2013 ble Hans-Jacob Hansen Rådgivning en realitet, registrert som selskap i Brønnøysundregisteret med nr. 911 738 260 MVA og det er full fart fremover.

employee-hans-jacob-200x200.jpg

Våre tjenester

Hans-Jacob Hansen avklarer og utreder prosjekteiers reelle behov slik at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt budsjett, med forventet kvalitet og fremdrift.

VI TILBYR PROSJEKTLEDELSE OG SPESIALTJENESTER INNEN

 • Prosjektledelse

 • Prosjekteringsledelse

 • Kontraktsrådgivning

 • HMS/SHA

 • Område- og detaljreguleringsplaner og konsekvensutredninger

 • Eiendomsutvikling

 • Kontraktsforhandlinger

 • Problemløsning

 • Evaluering av prosjekter

 • Kvalitetssikring innen konseptvalg, forprosjekt, prosjektering og utførelse

VÅR VISJON

Entusiasme, utholdenhet og eierskap til prosjektet!
rafael-de-nadai-b0eg-PYGICQ-unsplash-2.jpg

Våre referanser 

NÅVÆRENDE KUNDER
 
Coop Norge SA

Rådgiver/Prosjektleder for:

 • Tomtesøk til sentrallageret

 • Nytt sentrallager på Gardermoen

 • Salg og oppfølging av sentrallageret

 • Videreutvikling av Coops tomter på Gardermoen

 • Fellesprosjekt Caesar Salad og Flerbrukshall

 • Etablering av storbilvask for Rensia Oslo

 • Videreutvikling av eiendom Grorud, Østre Aker vei 264

 • Salg og oppfølging av Østre Aker vei 264

AS Sigurd Hesselberg
 •  Nytt hovedkontor for AS Sigurd Hesselberg på Lindeberg, Sørum kommune

Rimfeldt Eiendom AS

Rådgiver/prosjektleder for:

 • Øvrebyen Park – Rammetillatelse

 • Nytt hovedkontor Pon Equipment og Pon Power på Berger, Skedsmo kommune

 • Nasjonalt beredskapssenter Taraldrud

 

Oslo kommune – Sakkyndig nemnd for næringseiendom, verk og bruk for taksering av eiendom til bruk ved utskrivning av eiendomsskatt.

Nestleder i nemd

TIDLIGERE KUNDER 

Eiendomsspar AS – Nedre Foss Gård

Rådgiver gjenoppbygging Nedre Foss Gård

Øystein Stray Spetalen

Rådgiver diverse oppdrag Bygdøynesveien regulering og nybygg

Oljedirektoratet

Forhandlingsleder/Prosjektleder:

 • Ombygging og nybygg Oljedirektoratets
 hovedkontor i Stavanger

Petroleumstilsynet

Forhandlingsleder/Prosjektleder:

 • Ombygging og nybygg Petroleumstilsynets
 hovedkontor i Stavanger

Oljeskattekontoret

Sakkyndig

Regjeringsadvokaten

Sakkyndig

O. N. Sunde

Prosjektleder for:

 • Leilighet Tjuvholmen

 • Lillevannsveien Reguleringssak og restaurering

Svein Arild Mellomberg

Rådgiver regulering Fram Helserehab, tidligere Sjømennens Helseheim

 
Norges Vassdrags- og energidirektorat

Ombygging og nybygg NVEs hovedkontor på Majorstuen

DnB ASA, Nytt hovedkontor i Bjørvika

Rådgiver/Prosjekt- og forhandlingsleder

 • Leieforhandlinger og kravspesifikasjon / leveringsbeskrivelser

Posten, Ny Østlandsterminal på Robsrud

Rådgiver/Prosjektleder

Stortingets administrasjon

Prosjektleder

 • Ombygging og innredning av Komitehus for Stortinget

AS Klubbygningen

Prosjektleder

 • Stortinget – Wessel plass med underliggende 
 opplevelsessenter, vakt- og sikringssentral mv.
 for Stortinget

Kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller møte.

Postadresse

Risallèen 22D,

0374 Oslo

Hans-Jacob Hansen

Mobil: 908 29 761
Epost: hjh@hjhradgivning.no
Linkedin

Gateadresse

Risalléen 22 D,
0374 Oslo

Foretaksregisteret

NO 911 738 260 MVA

employee-hans-jacob-200x200.jpg
bottom of page